اشخاص و مردم

من      jeg
من و تو       jeg og du
هردوی ما       vi to
او ( مرد )     han
آن مرد و آن زن       han og hun
هردوی آنها      de to
آن مرد      manden
آن زن      kvinden
آن کودک       barnet
یک خانواده      en familie
خانواده من        min familie
خانواده من اینجاست      min familie er her
من اینجا هستم       jeg er her
تو ( مرد ) اینجایی / تو ( زن ) اینجایی       du er her
آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست       han er her og hun er her
ما اینجا هستیم       vi er her
شما اینجا هستید     I er her
همه آنها اینجا هستند       De er her allesammen
دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !
قالب فروش فایل

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آموزش زبان دانمارکی AtaDanish

Familie خانواده

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده
i skolen در مدرسه

i skolen در مدرسه

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده
قالب فروش فایل

محصولات پرفروش

error: محتوای محافظت شده !